Skip to main content

Publicació llista definitiva

Publicació al DOGC de la resolució de la llista definitiva de persones
admeses i excloses i la llista de persones convocades a la 1a prova
(coneixements, aptitudinal i coneixements d’idiomes). Data, lloc i hora de
realització de la 1a prova.