Preparació Entrevista ARRO, BRIMO i GEI

140,00 210,00 

Preparació per fer front a l’entrevista per a ARRO,BRIMO o GEI, amb comandaments i psicòlegs especialitzats en processos selectius amb llargues trajectòries com a comandaments i psicòlegs vinculats a les especialitats a avaluar

Inici dels simulacres: 8 de gener de 2024