Curs premium Mossos d’Esquadra

Associated Courses

2.300,00 

El curs més complet per preparar-te l’oposició al cos de Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya.

En aquest curs trobaràs la forma més eficient i eficaç per fer front a tots els processos de l’oposició.

En primer lloc, el temari en format físic i format digital en els àmbits de la guia oficial, psicotècnics i actualitat.

Classes setmanals, tant online com presencials, amb els millors docents de Catalunya.

En segon lloc, podràs preparar-te les proves físiques abans que qualsevol acadèmia amb els millors preparadors físics, amb més d’un 97% d’aptes.

Seguidament, amb psicòlegs i comandaments de renom i amb experiència tant en processos avaluadors com en tribunals avaluadors podràs preparar:

 • El currículum, psico-professionals i preguntes del biodata
 • Entrevista personal.

Aquest curs, inclou tots els cursos extres de psicotècnics, reforç, actualitat, simulacres i altres activitats relacionades amb l’accés a la PG-ME que Passarel·la Acadèmia generi.

En cas que se suspengués en alguna de les fases de l’accés a Mossos d’Esquadra, l’alumne té la possibilitat de seguir a l’acadèmia preparant l’accés a la Guardia Urbana o Policies Locals.

SKU: CME-PREM Categories: ,

Descripció

Mossos d’Esquadra – Temari:

 1. Tot el temari de la Guia Oficial per a l’accés a la PG-ME (àmbits A, B i C): Àmbit de “Coneixement de l’entorn, Àmbit Institucional i Àmbit de “Seguretat i Policia”.
 2. Esquemes de cada tema i idees clau
 3. Test de cada tema
 4. Comunicació directa amb els docents en línia de cada tema, de dubtes i conceptes clau
 5. Simulacres de cada àmbit
 6. Simulacres generals
 7. Exàmens oficials daltres convocatòries

Psicotècnics:

 1. Material per preparar els tests aptitudinals de raonament abstracte, verbal, numèric, espacial i de percepció
 2. Exercicis i test
 3. A través del Campus de Passarel·la Acadèmia accés a exercicis en línia

Test de Personalitat i competencial:

 1. Realització dels tests de personalitat i correcció per part de psicòlegs especialitzats.
 2. Devolució dels tests amb les correccions.

Proves Físiques:

 1. Preparació a les instal·lacions de Passarel·la Acadèmia de totes les proves físiques a què l’opositor s’enfronta.
 2. Preparació específica de Course Navette.
 3. Preparació del circuit d‟agilitat dividit per estacions.
 4. Preparació de la prova press banca.
 5. Preparació de qualsevol prova que pugueu afegir durant la fase d’oposició.
 6. Simulacres dexamen individualitzats i conjunts.
 7. Així mateix, una adequació física i motivacional durant tot el curs.

Currículum i Biodata:

 1.  Preparació del Currículum Personal de cada alumne i de la prova biodata.
 2. Directrius sobre com respondre preguntes de manera eficaç, senzilla i que no estiguin buides de contingut.
 3. Tècniques de gestió del temps per fer les proves.

Entrevista Personal:

 1. Classes grupals sobre el coneixement de les entrevistes, les competències, el llenguatge verbal i no verbal i els protocols d’entrevista.
 2. Treball dels alumnes de les preguntes més freqüents en entrevistes per a accés a la policia.
 3. Devolució del treball individual de les preguntes i la posterior correcció.
 4. Simulacre d´entrevistes amb un comandament dels Mossos d´Esquadra o Guàrdia Urbana i un psicòleg especialitzat.